Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị: Đầm Hà xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thực hiện chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về “Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, tạo nên những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương.

Đảng bộ huyện Đầm Hà xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đó, các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của Chỉ thị. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa và gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ban hành các nghị quyết phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào làm một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 100% các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua các hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép thông qua các hội nghi sinh hoạt chính trị tư tưởng ở cơ sở; hội nghị sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, chuyên môn. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề các năm được các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng, phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch còn lồng ghép vào các cuộc kiểm tra, giám sát khác của cấp ủy. Các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các đơn vị phụ trách. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW và các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí hư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà

Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào đời sống, Đảng bộ huyện Đầm Hà xác định việc học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực “học tập” phải đi đôi với “làm theo” phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các chi, đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, tu dưỡng, rèn luyện trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được phân công, tổ chức hội nghị để cá nhân báo cáo trước tập thể cấp ủy, đơn vị về kết quả làm theo và tiếp thu ý kiến của đóng góp đối với bản thân. Từng cán bộ, đảng viên đều được lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân và của cấp ủy nơi cư trú. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Nét nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Đầm Hà là cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri, chỉ đạo UBND huyện ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Thông qua đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được giải đáp, giải quyết thỏa đáng đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, trong việc học và làm theo Bác, huyện Đầm Hà đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với những cách làm hay sáng tạo như cán bộ, chiến sỹ Công an huyện học Bác gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, Trung tâm Y tế huyện với phong trào “Lương y như từ mẫu”, các trường học phát động phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”, “Nhật ký làm theo lời Bác”….

Hội thi kỹ năng nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố năm 2019

Một trong những nội dung được quan tâm thực hiện là gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống. Trong 4 năm qua, việc học và làm theo Bác đã trở thành động lực để các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch từ nông nghiệp sang Thương mại – Dịch vụ và Công nghiệp, TTCN, Xây dựng. Cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất được quan tâm đầu tư, nhiều mô hình kinh tế mới được đưa vào sản xuất, các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân được quan tâm. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Khánh thành khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của Tập đoàn Việt Úc tại huyện Đầm Hà

Năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.082 tỷ đồng, tăng 14,4 % CK; giá trị sản uất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 768,7 tỷ đồng, tăng 11,2%CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 814 tỷ đồng, tăng 11,9% CK. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.256USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,45%. Toàn huyện đã có 8/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành chương trình 135; 3 xã Tân Lập, Dực Yên và Thị trấn Đầm Hà không còn hộ nghèo. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả phấn khởi. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh trên 50%; đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trên 85%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới phấn đấu đạt bình quân 6%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Diện mạo nông thôn thực sự khởi sắc

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền huyện Đầm Hà đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và chủ đề công tác năm 2020 của huyện “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững; xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới”, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)