Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Đầm Hà

Chiều ngày 21/2/2020, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc với huyện Đầm Hà về tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020; công tác rà soát các dự án chậm tiến độ; công tác quản lý đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng; danh mục công trình, dự án đã được HĐND thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất nhưng quá 3 năm chưa thực hiện; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh trên địa bàn. Làm việc với đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện.

Thời gian qua, tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện giai đoạn 2016-2020 được huyện Đầm Hà thực hiện nghiêm túc tuân thủ quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Việc phân bổ vốn đầu tư các dự án phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của huyện, việc bố trí vốn đầu tư tập trung. Công tác rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; quản lý đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc. Việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư được huyện Đầm Hà chủ động đề xuất với UBND tỉnh để lập quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn. Việc giải quyết kiến nghị cử tri được tổng hợp, làm rõ và giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Qua khảo sát thực tế và nghe huyện báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả thực hiện chỉ đạo của tỉnh đối với các nội dung nêu trên của huyện Đầm Hà. Đối với các nội dung cụ thể, đồng chí lưu ý, Đầm Hà cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 5 dự án, công trình trong năm 2020; đồng thời xác định rõ lộ trình đối với từng dự án; cân đối đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án. Đối với công tác rà soát dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn, huyện cần xem xét mục tiêu của dự án, quy hoạch còn phù hợp để có hướng giải quyết; cần rà soát cụ thể công tác giao đất các dự án nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp. Đối với công tác quản lý, khai thác đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn thì huyện cần xem xét nhu cầu và xác định lộ trình triển khai. Đối với dự án đã được HĐND thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất nhưng quá 3 năm chưa thực hiện, huyện cần rà soát và xác định rõ nhu cầu sử dụng đất đối với các khu dân cư để đề xuất với tỉnh có phương án giải quyết.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà