Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thu ngân sách huyện vượt 27% dự toán tỉnh giao

Năm 2019, huyện Đầm Hà đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 62,12 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, vượt 27% so với dự toán tỉnh giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và công tác điều hành của Uỷ ban Nhân dân huyện, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn đã đạt được kết quả nổi bật, tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể Chi cục Thuế thu 62,12 tỷ đồng, đạt 127% dự toán tỉnh giao, tăng 15% dự toán huyện giao, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó có 9/9 khoản thu đạt từ 100% dự toán tỉnh, huyện giao và tăng so với cùng kỳ như: thu xí nghiệp ngoài quốc doanh, thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền cho thuê đất, thu phí và lệ phí, thu tiền sử dụng đất…

Tập đoàn Việt Úc đóng gói tôm giống để vận chuyển cho khách hàng

Việc hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2019, đảm bảo cân đối thu chi, ngân sách của huyện được chủ động, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, là tiền đề để huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020 và những năm tiếp theo.

                                   Mai Thắm(Trung tâm TT&VH Đầm Hà)