Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

3 xã 19 thôn thoát khỏi diện ĐBKK, huyện hoàn thành Chương trình 135

Thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình 135, huyện Đầm Hà đã tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, đến nay 3 xã, 19 thôn trên địa bàn huyện đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, huyện hoàn thành chương trình 135.

Thời gian qua huyện Đầm Hà đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và các chính sách an sinh xã hội đối với các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đến nay 100% các xã có đường bê tông đến tận thôn, bản. Hệ thống trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, thiết chế văn hóa  được đầu tư xây dựng khang trang. Các xã vùng dân tộc thiểu số đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh từng vùng, áp dụng KHKT, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tiêu biểu như các mô hình chăn nuôi gà bản, phát triển trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng quế. Đặc biệt 3 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã đăng ký phát triển 3 sản phẩm: Củ cải, lá tắm người Dao; rượu khoai men lá, thu nhập các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Năm 2017 huyện có 2 xã là Quảng An và Quảng Lợi hoàn thành chương trình 135 và năm 2018 có 14 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đầu năm 2019 huyện còn 1 xã (Quảng Lâm) và 5 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, từ đầu năm đến nay, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, người dân đồng thuận tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện đã tập trung nguồn lực bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình, đến nay xã Quảng Lâm và 5 thôn, bản đã hoàn thành các tiêu chí ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, như vậy toàn huyện có 3/3 xã, 19/19 thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135.

Trồng quế giúp nhân dân các xã vùng cao nâng cao thu nhập

Trong thời gian tới, huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng dân tộc thiếu số để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững. Khuyến khích ứng dụng KHKT vào sản xuất, xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc trưng vùng dân tộc thiếu số góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho nhân dân.

                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)