Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bình chọn người đẹp ảnh “Hội thi Duyên dáng Đầm Hà” năm 2019

Chề Khay Dếnh – SBD 01

Đào Thị Huệ – SBD 03

Trần Thị Khánh – SBD 04

Vòong Thị Lan – SBD 05

Hoàng Thị Lệ SBD 07

Hoàng Thị Thanh Mai SBD 08

Lương Tuệ Mẫn SBD 09

Hoàng Thị Ngoan SBD 10

Đào Thị Quỳnh SBD 11

Tô Hải Quỳnh SBD 13

Đặng Thị Thùy SBD 16

Lỷ Thị Tến SBD 17

Đinh Thu Uyên SBD 18

Lê Thị Thu Uyên SBD 19

Đặng Hải Yến SBD 20