Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ngày 2/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức họp Ban chỉ đạo kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, để triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban chỉ đạo 90 của huyện đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể; tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh 76/76 thôn bản về nội dung, thể lệ, hướng dẫn cuộc thi trắc nghiệm tỉm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng gắn với Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử “90 năm – vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Đầm Hà” với 6.707 bài dự thi; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi theo hình thức sân khấu hóa lồng ghép với đêm văn nghệ chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với đó, huyện cũng đã tổ chức rà soát nguồn kết nạp Đảng, mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 191 học viên; triển khai đăng ký các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm; triển khai biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2001 – 2020 và kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thành hồ sơ công nhận các xã Quảng Lợi, Quảng An đạt chuẩn nông thôn mới, hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chương trình 135 đối với 19 thôn tại 5 xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Lợi, Dực Yên, Quảng Tân và huyện hoàn thành chương trình 135 trong năm 2019.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia một số ý kiến liên quan đến: kế hoạch, chương trình tổ chức lễ kỷ niệm, đôn đốc các đơn vị hoàn thành đăng ký và đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng 90 năm và Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị BCĐ 90 của huyện và các đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nây cao chất lượng tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm – Vinh quang Đảng Cộng Sản Việt Nam” và “Truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Đầm Hà”; tăng cường chế độ thông tin báo cáo liên quan đến các đợt thi đua; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết, tuyên dương, động viên khích lệ kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đối với các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và Đại hội Đảng các cấp đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc đăng ký theo hướng dẫn và các tiêu chí cụ thể, tổ chức phát động, khởi công xây dựng các công trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cổng thông tin điện tử tạo không khí thi đua sổi nổi trong toàn huyện.

Thanh Nga  (Trung tâm TT&VH)