Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà tổ chức phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2019

Ngày 29/11, huyện Đầm Hà đã tổ chức phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện và Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tich Hội đồng thi tuyển và các thành viên Hội đồng thi tuyển.

Tham gia thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện có 2 thí sinh; thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện có 3 thí sinh. Các thí sinh đều có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị theo quy định. Trước đó, Hội đồng thi tuyển huyện đã tổ chức phần thi viết kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Các thí sinh trình bày đề án

Trong phần thi này, các thí sinh trình bày đề án của mình với nội dung tập trung vào việc đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo và trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

Việc tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý được tổ chức công khai, đảm bảo công bằng, dân chủ trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Thông qua việc thi tuyển, Ban Thường vụ Huyện ủy có thêm cơ sở lựa chọn, bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm. Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong đội ngũ viên chức và tạo điều kiện cho viên chức trẻ có trình độ, năng lực, đủ điều kiện tham gia thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thể hiện năng lực của bản thân.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)