Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình

Ngày 18/10, huyện Đầm Hà đã tổ chức tập huấn triển khai, hướng dẫn quy trình, công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ  làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. Tới dự có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tham gia tập huấn có 310 học viên là thành viên BCĐ cấp huyện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; các cơ quan, đơn vị thành viên được phân công phụ trách, chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; thành viên BCĐ giảm nghèo các xã, thị trấn; điều tra viên thôn, bản, khu phố thuộc các xã, thị trấn. Các học viên được thông tin khái quát về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và năm 2022; quán triệt, triển khai kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện về  rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2022; hướng dẫn các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; quy trình, phương pháp và bộ công cụ rà soát, điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình; giải đáp các kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện quán triệt, triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình năm 2022

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ giúp cán bộ, điều  tra viên làm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình  nắm vững thông tin, quy trình, phương pháp rà soát; đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng  để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo và là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chuyên viên Sở LĐTB & XH tỉnh hướng dẫn quy trình, bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)