Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Chiều ngày 17/10, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2022. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022, đạt được những kết qua tích cực: Doanh số cho vay đạt 87.033 triệu đồng bằng 111% năm 2021, bằng 151% so với cùng kỳ. Doanh số thu nợ đạt 66.758 triệu đồng, bằng 116% năm 2021, bằng  145% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng đạt 274.645triệu đồng/5.271 khách hàng vay vốn, tăng 20.275 triệu đồng so với năm 2021. Tiếp tục duy trì không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Hoạt động giao dịch tại xã, thị trấn được thực hiện công khai, dân chủ, tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng chính sách của Chính phủ, tiết giảm chi phí cho nhân dân. Dư nợ thông qua hoạt động ủy thác với các tổ chức chính trị, xã hội đạt 273.187 triệu đồng với 3.087 hộ vay vốn chiếm 99,47% tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động của tổ TK&VV được nâng lên, đến 30/9/2022 có 108/109 tổ TK&VV xếp loại tốt, 1 tổ khá.

Quang cảnh hội nghị

 Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, có 9/9 thành viên đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại 9/9 xã, thị trấn đạt 100% kế hoạch năm, kiểm tra 33 Hội cấp xã, 51tổ TK&VV và 263 hộ vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giúp 5.271 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Trong đó duy trì và tạo việc làm cho 1.737 lao động từ chương trình quỹ quốc gia về việc làm; đầu tư mới, cải tạo 1.959 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, có 85 người có công, người lao động trong các DN, người có thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức được vay vốn Nhà ở xã hội để xây dựng mới và sửa chữa các ngôi nhà để ở khang trang, đảm bảo an toàn…

Quý IV/2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà sẽ thực hiện tốt quy chế hoạt động, duy trì đầy đủ các phiên họp định kỳ, ban hành Nghị quyết, kết luận chỉ đạo thực hiện; triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện liên quan đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo NHCSXH, các phòng ban chuyên môn, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 104/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao; Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch hỗ trợ lãi suất năm 2023 theo chỉ đạo của NHCSXH đảm bảo tiến độ, sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của địa phương.

                                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)