Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn kê khai tài sản, thu nhập

Ngày 10/12/2021, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cho các học viên là cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách hướng dẫn, quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của các cơ quan, tổ chức đơn vị.

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được  truyền đạt các nội dung cơ bản về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; hướng dẫn thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập như: kê khai lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ cho công tác cán bộ, kê khai bổ sung. Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, đúng tài sản thu nhập của từng các nhân trong đơn vị.

Phạm Đức Huệ (TTVH)