Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt IV năm 2021

Ngày 10/12, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tiến hành tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt IV năm 2021.

Đây là lớp học dành cho đối tượng để tạo nguồn cho kết nạp Đảng viên mới là những quần chúng ưu tú đến từ 10 Đảng bộ và 03 chi bộ trong huyện (Đảng bộ các xã, thị trấn và Trung tâm Y tế; chi bộ Khối vận, Bưu điện, chi bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện) Qua thời gian học tập các học viên được học 5 bài học cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và theo hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh là: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Khái lược lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS Việt Nam gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội; Chuyên đề Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và huyện. Trên cơ sở đó, mỗi học viên xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên  Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 58% đạt khá giỏi.

Quang cảnh lễ bế giảng

                                                                                   Phạm Đức Huệ (TTVH)