Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Thành viên UBND huyện

Sáng ngày 12/12/2021, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện để nghe, cho ý kiến và thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện; thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; việc phân bổ, điều chỉnh KH vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, tuy tình hình dịch COVID 19 tiếp tục diễn biễn phức tạp gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực thương mại – dịch vụ làm ảnh hưởng đến công tác thu thuế, phí, lệ phí, nhưng do chủ động, tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nên công tác thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đạt kịch bản xây dựng của huyện theo kế hoạch tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đến 30/11/2021 đạt 812.651 triệu đồng; ước thực hiện cả năm đạt 882.218 triệu đồng. Tổng chi ngân sách đến 30/11/2021 đạt 552.848 triệu đồng, đạt 103% dự toán tỉnh giao, 94% dự toán huyện giao; ước thực hiện năm 2021: 868.784 triệu đồng, đạt 161,9% dự toán tỉnh giao, đạt  147,6 % dự toán huyện giao, tăng 48% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thi công các công trình, dự án…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách năm 2022, KH phân bổ giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 đối với các xã, thị trấn; công tác giải ngân vốn, đầu tư công, GPMB, xây dựng NTM; công tác giáo dục, thủy lợi… Đồng thời, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến vào một số tờ trình, dự thảo NQ của UBND huyện; KH phát triển giáo dục 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung các tờ trình, báo cáo, NQ. Đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách năm 2021 đảm bảo hoàn thành theo đúng KH đề ra; các xã, thị trấn tập trung rà soát lại việc thu thuế xây dựng, chuyển nhượng tài sản, tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn; Chi cục thuế tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn huyện. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Ban QL dự án đầu tư xây dựng và Phòng Tài nguyên – Môi trường tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách trong các lĩnh vực được giao. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, xác nhận nguồn gốc đất của các công trình, dự án trên địa bàn như GPMB Khu dân cư phía Bắc, thị trấn Đầm Hà, GPMB cao tốc… để sớm tổ chức đấu giá đất, chi trả bồi thường cho người dân. Tập trung vào công tác quyết toán và trình thẩm định phê duyệt quyết toán năm 2021, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình xây dựng còn dở dang đảm bảo hoàn thành theo KH. UBND huyện tiếp thu toàn bộ ý kiến về phân bổ ngân sách năm 2022 của các xã,m thị trấn để tiếp tục rà soát hoàn chỉnh. Tập trung xây dựng hoàn thiện KH thu ngân sách năm 2022 và chuẩn bị KH thu ngân sách năm 2023. Bổ sung thêm các dự án NTM tỉnh hỗ trợ có mục tiêu vào KH đầu tư công trung hạn năm 2022; các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các công trình, dự án để bổ sung. Phòng GD&ĐT tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh KH phát triển giáo dục 5 năm giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát các công trình thủy lợi trên địa bàn để tăng cường năng lực cung cấp nước cho nông nghiệp.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời