Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 2, năm 2021

Sáng ngày 13/12/2021, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với cơ quan Tổ chức –  Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy tổ chức  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt II năm 2021. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí UV BTV Huyện ủy, lãnh đạo các Cơ quan, Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo cơ quan văn phòng Huyện ủy.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt II năm 2021 có 44 đồng chí tham gia thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Lớp học được diễn ra từ ngày 13/12 đến hết ngày 22/12/2021. Tham gia lớp học lần này, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo TW biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện  nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển GD – ĐT, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường QP – AN, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị. trật tự AT – XH; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCSVN. Ngoài ra, các học viên còn được học chuyên đề về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay và nghe một số thông tin về tình hình phát triển KT-XH của huyện, thời sự trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng, đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên. Từ đó giúp đảng viên mới tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức. Cuối khóa học, các đảng viên mới sẽ viết bài thu hoạch, đây là cơ sở để đánh giá chất lượng quá trình học tập và tiếp thu các kiến thức cơ bản của mỗi đảng viên.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời