Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 13/12, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả thu, chi ngân sách năm 2021; kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2022. Theo đó, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các giải pháp hiệu quả, phù hợp, hầu hết các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Đến ngày 30/11, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 812,651 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm đạt 882,218 tỷ đồng. Trong đó, thu trên địa bàn đạt 145,658 tỷ đồng đạt 115% dự toán tỉnh giao, đạt 81% dự toán huyện giao. Ước đến 31/12, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 210 triệu đồng, đạt 165% dự toán tỉnh giao, đạt 116,6 dự toán huyện giao. Có 5 khoản thu vượt dự toán tỉnh giao và đtạ từ 95% dự toán huyện giao trở lên gồm: Thuế thu nhập cá nhân đạt 4,826 tỷ đồng, đạt 172% dự toán tỉnh, huyện giao; thu phí và lệ phí đạt 2,469 tỷ đồng, đạt 176% dự toán tỉnh giao, đạt 130% so với dự toán huyện giao; thu tiền sử dụng đất 101,424 tỷ đồng, đạt 184% dự toán tỉnh giao, đạt 98% so với dự toán huyện giao; thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 15,020 tỷ đồng, đạt 111% dự toán tỉnh giao, đạt 95% so với dự toán huyện giao; thu khác ngân sách đạt 10,136 tỷ đồng, đạt 141% dự toán tỉnh giao, đạt 135% so với dự toán huyện giao. Năm 2022, huyện tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, huyện, nghị quyết cấp ủy, HĐND huyện về thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, đầu tư công theo quy định; thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách hiệu quả; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 228,200 tỷ đồng.

Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2021 –  phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phân bổ ngân sách và vốn đầu tư năm 2022; Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; Phương án quản lý nghĩa trang huyện; Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; Dự kiến phương án bố trí quỹ đất mở rộng sản xuất cho Công ty Việt Úc theo chỉ đạo của Tỉnh và rà soát tổng thể nhu cầu, khả năng thu hút nhà đầu tư hạ tầng, đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp để đưa vào quy hoạch chung huyện; cho ý kiến về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Kế hoạch tổ chức “Tết sum vầy” năm 2022 cho đoàn viên, người lao động; công tác tổ chức – cán bộ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, cơ quan chuyên môn, đơn vị tham mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế năm 2021; so sánh một số chỉ tiêu năm 2021 với các chỉ tiểu đề ra năm 2022; bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 trong trạng thái bình thường mới.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)