Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa V

Sáng ngày 10/12/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện. Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND Huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan.

Qua giám sát cho thấy, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm, phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì hoặc phối hợp giải quyết đối với các nội dung kiến nghị. Đối với những kiến nghị do những nguyên nhân khách quan (về nguồn lực, liên quan đến một số ngành của tỉnh…) chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được UBND huyện chỉ đạo cơ bản làm rõ để thông tin tới cử tri. Nhiều kiến nghị đã được giải quyết có kết quả hoặc nhận được sự đồng tình của cử tri, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả cụ thể: Trong tổng số 40 kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 và các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân huyện khóa IV (tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/7/2021), đã có 04/40 (đạt 10%) kiến nghị được giải quyết xong, trả lời, giải thích rõ để thông tin tới cử tri; 19/40 (chiếm 47,5%) đã chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm sẽ được UBND huyện chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa V và các kỳ họp trước của UBND huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kiến nghị của cử tri đang giải quyết và những ý kiến giải trình, thông tin đến cử tri. Các phòng, ban có ý kiến giải trình bổ sung.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện và các ngành trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri ý kiến, kiến nghị, cần có lộ trình cụ thể đối với việc giải quyết các kiến nghị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi nắm bắt việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri để kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND huyện và cử tri. Các cơ quan chuyên môn của huyện cần quan tâm phối hợp với các xã, thị trấn để tiếp tục rà soát, nắm băt giải quyết kịp thời các  kiến nghị của cử tri. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát; phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn để tổng hợp các ý kiến, việc giải quyết các kiến nghị sau khi kết thúc các đợt tiếp xúc cử tri để tổng hợp trình HĐND huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời