Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Sáng ngày 10/12/2021, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn có liên quan.

Tại phiên họp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đã báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; công tác GPMB một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2021; dự kiến kế hoạch thực hiện và phân bổ nguồn vốn NTM năm 2022, kết quả thực hiện bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; việc tham gia ý kiến về cập nhật Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh theo văn bản của UBND tỉnh; kế hoạch giao thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện… Các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá cụ thể tiến độ giải ngân các nguồn vốn, GPMB các công trình, dự án; các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được trong xây dựng huyện NTM nâng cao, chỉ tiêu giao thu ngân sách; đồng thời cũng nêu nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân vốn, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ GPMB để các công trình, dự án triển khai thi công theo đúng tiến độ; các cơ quan chuyên tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu trong xây dựng huyện NTM nâng cao để hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thiện để đảm bảo huyện đạt NTM nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra. Đối với nội dung liên quan đến chuyển đổi số, hệ thống chính quyền điện tử, các cơ quan chuyên môn quan tâm bổ sung thêm 1 số cơ quan đơn vị để thuận lợi cho việc xử lý các văn bản trên hệ thống điện tử; tiếp tục tham mưu trong việc xây dựng trung tâm điều hành thành phố thông minh của huyện; tiếp tục triển khai chính quyền số, hoàn thành sàn giao dịch điện tử, đưa các sản phẩm OCOP lên trang Web của huyện, tiếp tục thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ CBVC.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời