Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH

Sáng ngày 5/4/2022 UBND huyện tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho lãnh đạo UBND cấp xã và CBCS Công an cấp xã trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện Đầm Hà, đại diện lãnh đạo CA huyện cùng với lãnh đạo UBND cấp xã, Chỉ huy và CBCS công an cấp xã được giao thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện Đầm Hà đã quán triệt: Đơn vị công an huyện phải đảm bảo chương trình tập huấn dễ hiểu, dễ tiếp thụ, dễ vận dụng vào thực tế; các đồng chí tham gia lớp học phải chấp hành nghiêm các quy định được đặt ra. Tiếp tục củng cố kiện toàn, tổ chức biên chế, phối hợp với công an huyện nâng cao PCCC. Tuyên truyền vận động người dân tìm hiểu kiến thức về PCCC để kịp thời xử lý tình hình xảy ra khi có sự cố.

Đồng chí Lê Bình Phượng- Phó Chủ tịch UBND huyệnTrưởng ban chỉ đạo PCCC và CNCH phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Trong buổi tập huấn, cán bộ Công an huyện thực hiện công tác tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với các khu dân cư có sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý; Tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH; xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại địa phương… Các học viên tại lớp được hướng dẫn cách bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra và thực hành sử dụng các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như: Bình bột (khí) chữa cháy, họng nước chữa cháy, cuộn vòi chữa cháy, chăn chiên chữa cháy; hệ thống báo cháy và chữa cháy,…

Thông qua đợt tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho lãnh đạo UBND cấp xã, lực lượng Công an cấp xã từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại địa bàn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                             Thu Hiền – TTTT&VH