Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy họp cho ý kiến về phát triển GD&ĐT, thành lập cụm công nghiệp và một số nội dung quan trọng

Sáng ngày 5/4/2022, Thường trực Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng đối với phát triển GD&ĐT, thành lập cụm công nghiệp và công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phòng GD&ĐT huyện đã trình bày KH về phát triển GD&ĐT huyện Đầm Hà giai đoạn 2021-2025. Theo đó, KH đã nêu rõ mục đích yêu cầu, các căn cứ, đánh giá thực trạng GD&ĐT của huyện hiện nay và định hướng phát triển GD&ĐT trong 5 năm giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nhằm triển khai thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV về công tác GD&ĐT; NQ số 04-NQ/HU ngày 7/1/2021 của BCH Đảng bộ huyện “về nâng cao chất lượng GD&ĐT, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đáp ứng các điều kiện để các xã và huyện đạt NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Đảm bảo duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và 30% trường đạt mức đọ 2; 100% trẻ mầm non và tiểu học được học 2 buổi/ngày. Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2025 , 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp. Đổi mới công tác quản lý, đổi mới giáo dục, thu hút các nguồn nhân lực để phát triển giáo dục. KH cũng đã đưa ra các mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển GD&ĐT của huyện đến năm 2025.

Các đại biểu đã tham gia ý kiến đối với KH phát triển GD&ĐT của huyện giai đoạn 2021-2025 tập trung vào một số nội dung liên quan đến căn cứ để xây dựng KH, thực trạng của giáo dục hiện nay, mục tiêu và giải pháp để phát triển GD&ĐT thời gian tới…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, kết luận các nội dung tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Phòng GD&ĐT cần tiếp thu ý kiến tham gia của Thường trực Huyện ủy để bổ sung hoàn chỉnh KH. Bổ sung đầy đủ các căn cứ của Bộ GD&ĐT, NQ, KH của tỉnh về GD&ĐT, NQ và đề án của huyện liên quan đến nguồn nhân lực vào nội dung KH phát triển GD&ĐT huyện Đầm Hà giai đoạn 2021-2025. Đối với phần thực trạng thì cần phân tích sâu hơn những nội dung của hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những nguyên nhân của những nội dung này; từng nội dung trong thực trạng có thể bổ sung ra thành các phụ lục. Về phần mục tiêu, giải pháp cần tiếp cận thêm một số chỉ tiêu liên quan đến NQ 16/2021 của HĐND tỉnh và chỉ tiêu của huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong lĩnh vực GD phải đưa vào KH này. Đối với phần giải pháp thì cần sắp xếp, bố trí lại các mục cho hợp lý để xây dựng thành 8 nhóm giải pháp cụ thể, trong các nhóm giải pháp cần xây dựng nhiệm vụ chi tiết cho các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể có liên quan. Phòng GD&ĐT tiếp tục cho bổ sung hoàn thiện KH để trình BTV Huyện ủy xem xét thống nhất nội dung để UBND huyện  thông qua và ban hành KH để triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến đối với hồ sơ thành lập một số cụm công nghiệp; đề xuất của LĐLĐ huyện về chủ trương triển khai vận động một số hoạt động xã hội trong CNVCLĐ, các cấp công đoàn của huyện; kết quả rà soát, bổ sung QH cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 (2021-2026), xây dựng QH giai đoạn 2025-2030 (2026-2031), KH tổ chức các hội nghị thực hiện công tác QH cán bộ của huyện và công tác tổ chức, cán bộ.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời