Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tạo động lực phát triển trong cả năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân, KT-XH huyện Đầm Hà đạt được những kết quả rất tích cực. Đây là tiền đề quan trọng, tạo động lực để Đầm Hà  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2019.

Thực hiện kế hoạch năm 2019, huyện Đầm Hà xác định bên cạnh những thuận lợi sẽ gặp không ít khó khăn như tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh… Trên cơ sở phân tích rõ những thuận lợi và khó khăn, huyện đã cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị, chủ trương của tỉnh tại Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 04/12/2018, của huyện tại Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 12/12/2108 và chủ đề công tác năm “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch” bằng các chương trình, kế hoạch  phù hợp với tình hình địa phương. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng tháng, quý đều có kiểm điểm đánh giá mặt được, chưa được và kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung bằng các văn bản và tại các phiên họp thường kỳ. Đầm Hà cũng tăng cường cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã giao. Chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế- xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ: Nông nghiệp tăng 10,5%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 4,8%; Thương mại, dịch vụ tăng 7%.  Đặc biệt, ngay từ đầu năm với sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành ngân sách, các ngành, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý thu, triển khai đôn đốc thu các khoản thuế, phí, lệ phí, đảm bảo thu đúng, đủ, rà soát tập trung thực hiện tốt việc đấu giá đối với các quỹ đất trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 30,296 tỷ đồng, bằng 64% dự toán Tỉnh giao, tăng 60% so với cùng kỳ (cao nhất từ trước đến nay).

Các hộ nuôi tôm thăm quan, tìm hiểu chất lượng tôm giống của Tập đoàn Việt úc

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp, Đầm Hà tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập đoàn đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư trên địa bàn. Theo đó, toàn huyện đã phát triển mới thêm được 6 doanh nghiệp, 04 HTX, triển khai thành lập hiệp hội doanh nghiệp Đầm Hà. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết nhanh, chính xác TTHC cho cá nhân, doanh nghiệp theo nguyên tắc “5 tại chỗ”; tiếp tục rà soát cắt giảm các TTHC ruờm rà, chồng chéo; công khai, minh bạch mọi khâu giải quyết TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư; xây dựng, quy hoạch; đất đai… Ngoài ra, địa phương đang phấn đấu rút ngắn tối thiểu 5% thời gian giải quyết TTHC so với quy định chung của tỉnh.

Chương trình NTM được quan tâm triển khai thực hiện

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Đầm Hà đã chủ động phân bổ nguồn lực thực hiện, ưu tiên bố trí vốn cho 02 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019. Đẩy mạnh vận động nhân dân xây dựng vườn mẫu, thôn mẫu, gia đình kiểu mẫu, tích cực thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh”… Song song với đó, huyện làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo và huy động cac nguồn lực xã hội để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án, mô hình phát triển sản xuất tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm gà bản Đầm Hà

Thực hiện chủ đề công tác năm “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”, huyện tiếp tục kêu gọi đầu tư và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng thời phát triển dịch vụ gắn với thực hiện du lịch cộng đồng, văn hóa và trải nghiệm, gắn du lịch sinh thái, tâm linh với quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đầm Hà. Trong 6 tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 648 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ. Tổng số lượt khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn tăng ngoài dự kiến với hơn 16.000 lượt, bằng 160% mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Những khởi sắc trong kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm là động lực để Đầm Hà vươn lên đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019. Trên cơ sở đó, huyện đang tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong các lĩnh vực, từ đó đạt nhiều thành tích hơn nữa xây dựng quê hương Đầm Hà ngày càng phát triển.

                                        CTV.Minh Hải