Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng Lợi cần đặt quyết tâm cao nhất hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong quý III năm 2019

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với xã Quảng Lợi ngày 27/6/2019 N về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, xã Quảng Lợi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Xã đã hoàn thành rà việc rà soát, xây dựng điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 100% tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm; 87,85% tuyến đường nội đồng được bê tông hóa. Hệ thống điện, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; thu nhâp bình quân đầu người đạt 30,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 13,16%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 98,2%. Đến nay, xã đã hoàn thành 17/20 tiêu chí, 48/53 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, xã Quảng Lợi đã đề xuất một số kiến nghị liên quan đến kinh phí hỗ trợ xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống thu gom nước thải, hội trường nhà văn hóa xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, xã Quảng Lợi cần tiếp tục chủ động, tích cực hơn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững và nâng chất các chỉ tiêu đã hoàn thành đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đối với các tiêu chỉ đã hoàn thành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước; chuẩn bị tốt các hoạt động tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đặc biệt là các hoạt động về xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; nâng cao giá trị sản phẩm OCOP; tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình trong nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp; rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng, nhất là chỉ tiêu về kết nạp đảng; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phấn đấu, đặt quyết tâm cao nhất hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn  mới trong quý III năm 2019.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)