Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị báo cáo viên tháng 6

Ngày 28/6/2019, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22-NQ/HU, ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyên về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 23-NQ/HU, ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát trển bền vững; Triển khai kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tuyên truyền, phổ biến Luật trồng trọt, Luật chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; thông tin tình hình kinh tế – xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế – xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ: Nông nghiệp tăng 10,5%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 4,8%; thương mại, dịch vụ tăng 7%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 60%. Chương trình nông thôn mới, chương trình 135 được chủ động triển khai tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Phạm Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII; chủ đề công tác năm 2019 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ đề công tác năm về xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch; các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nội dung Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)