Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

CHI CỤC DÂN SỐ – KHHGĐ TỈNH KIỂM TRA TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số – KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm 2019, kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, khắc phục, tìm ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu dân số – KHHGĐ năm 2019. Vừa qua, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh đã thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác dân số – KHHGĐ 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Đầm Hà. Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ công tác dân số – KHHGĐ huyện và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ.

Tại huyện Đầm Hà, đoàn công tác của Chi cục Dân số – KHHGĐ đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ xã Quảng An, Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ huyện và đến thăm một số hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Quảng An.

Qua kiểm tra cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019 ở cả cấp huyện và cấp xã đều đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp trên; Duy trì có hiệu quả hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông dân số – KHHGĐ; Tích cực triển khai các đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn; Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ; Quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và báo cáo dữ liệu điện tử về dân số – KHHGĐ đảm bảo đúng tiến độ…Tuy nhiên, đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải kịp thời khắc phục trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ công tác dân số – KHHGĐ đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện và các thành viên BCĐ cần tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau: Tăng cường công tác truyền thông và hoạt động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để triển khai các hoạt động truyền thông dân số – KHHGĐ có hiệu quả; Quản lý, theo dõi các đối tượng sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí theo đúng các quy định; Tăng cường hoạt động tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai; Kịp thời xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số theo quy định hiện hành…Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Chi cục Dân số – KHHGĐ tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho công tác dân số – KHHGĐ ở địa phương; Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, CTV dân số ở cơ sở…

Ánh Tuyết – Trung tâm Y tế Đầm Hà