Tân Lập đẩy mạnh ứng dụng KHKT, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường

Nhân dân xã Tân Lập nuôi tôm thẻ chân trắng cho hiệu quả kinh tế cao
Năm 2020, Đảng bộ xã Tân Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tân Lập là xã ven biển, có tổng diện tích tự nhiên 3.187,12 ha, xã có 8 thôn, với 1.089 hộ 4.229 nhân khẩu. Xã có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đảng bộ xã có 12 chi bộ, 175 đảng viên.

Năm 2020 với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện  ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ xã đã chủ động xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chương trình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng và có bước phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp xã đã vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại cây trồng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, khai thác tiềm năng đất đai lao động của địa phương. Đặc biệt phát huy thế mạnh của một xã ven biển, Tân Lập đã vận động nhân dân phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, cùng với khai thác thủy sản, bà con nhân dân đã mạnh dạn đầu tư cải tạo ao đầm, lồng bè, tập trung nuôi một số loài hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm thẻ chân trắng, nuôi ngao nghêu và cá lồng bè trên biển. Đặc biệt sản phẩm cá song của HTX nuôi trồng thủy sản Đức Thịnh đã đạt hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam. Tổng giá trị sản xuất từ các ngành nông, lâm, ngư nghiệp – TTCN, dịch vụ đạt 229,9 tỷ đồng, tăng 114,5% CK. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/người/năm, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo.