Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tân Lập đẩy mạnh ứng dụng KHKT, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường

Năm 2020, Đảng bộ xã Tân Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tân Lập là xã ven biển, có tổng diện tích tự nhiên 3.187,12 ha, xã có 8 thôn, với 1.089 hộ 4.229 nhân khẩu. Xã có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đảng bộ xã có 12 chi bộ, 175 đảng viên.

Năm 2020 với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện  ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ xã đã chủ động xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chương trình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng và có bước phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp xã đã vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại cây trồng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, khai thác tiềm năng đất đai lao động của địa phương. Đặc biệt phát huy thế mạnh của một xã ven biển, Tân Lập đã vận động nhân dân phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, cùng với khai thác thủy sản, bà con nhân dân đã mạnh dạn đầu tư cải tạo ao đầm, lồng bè, tập trung nuôi một số loài hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm thẻ chân trắng, nuôi ngao nghêu và cá lồng bè trên biển. Đặc biệt sản phẩm cá song của HTX nuôi trồng thủy sản Đức Thịnh đã đạt hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam. Tổng giá trị sản xuất từ các ngành nông, lâm, ngư nghiệp – TTCN, dịch vụ đạt 229,9 tỷ đồng, tăng 114,5% CK. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/người/năm, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo.

Công ty TNHH Việt ÚC Quảng Ninh đóng gói tôm giống để vận chuyển cho khách hàng

Chương trình xây dựng nông thôn mới được xã tích cực triển khai thực hiện, xã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tài sản gắn liền với đất để thi công các công trình chỉnh trang nông thôn mới. Huy động nhân dân cải tạo, bổ sung, nâng cấp đắp bổ sung lề đường 122/122 tuyến đường nông thôn mới. Triển khai vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn. Thực hiện lắp biển chỉ dẫn đường, và 100% số thôn, số hộ lắp biển ngõ, biển số nhà. Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương là cá song, chân giò nướng, dao pản, dưa cải nén và phát triển thêm 1 sản phẩm mới là chả mực.

Vườn mẫu ở xã Tân Lập

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn và đại hội chi bộ, nhiệm kỳ  2020 – 2022. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Thường xuyên phát huy trí tuệ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chăm lo củng cố tổ chức, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, trong năm thành lập chi bộ công an xã, kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 100% KH huyện giao.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị  Đảng ủy xã Tân Lập cần tập trung cao độ, đồng bộ, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng dịch covid – 19. Thường xuyên rà soát, bổ sung kịch bản phòng chống dịch, tăng cường thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao ý thức của người dân, chủ động các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Củng cố năng lực hệ thống ý tế cơ sở, y tế dự phòng, nơi cách ly, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Trong phát triển kinh tế tập trung chỉ đạo, điều hành, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất. Triển khai quy hoạch và đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản đặc biệt phát triển kinh tế biển là mũi nhọn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường. Cải tạo vườn tạp, xây dựng và triển khai Đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn. Phát triển thương mại, dịch vụ, các loại hình dịch vụ dọc tuyến biển đặc biệt là lợi thế phát triển dịch vụ dọc tuyến đường từ Quốc lộ 18A vào khu nuôi trồng thủy sản Việt – Úc. Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn, thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Quan tâm thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, duy trì xã không còn hộ nghèo, phấn đấu xã không còn hộ cận nghèo; tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT. Giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn và chất lượng học ngoại ngữ. Nhân rộng và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập, gia đình, dòng họ, đơn vị hiếu học.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU, số 23-NQ/HU của Huyện ủy Đầm Hà về phát triển du lịch, về phát triển văn hóa, con người Đầm Hà.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường. Hoàn thành cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Trong công tác xây dựng Đảng xã cần đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung nâng cao kỹ năng, năng lực làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt đảng tại chi bộ.

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức thành công Đại hội của các tổ chức theo nhiệm kỳ.

Đăng ký các công trình, nội dung, phần việc, phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà.

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp với Đồn biên phòng Quảng Đức, Trạm biên phòng Đầm Hà tuần tra xử lý vi phạm trên biển; giữ vững an ninh tuyến biển; quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú tạm vắng trên địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)