Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quảng Tân cần tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ

Đó là nhấn mạnh của Ban Thường vụ Huyện uỷ tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Tân về kết quả công tác năm 2020 và kết quả thực hiện Kết luận số 183-KL/HU ngày 17/2/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Tân về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy.

Trong năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền,  MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã đã chủ động bám sát chỉ đạo của huyện, yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xã đã tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận, nhất trí sau thực hiện sáp nhập xã; rà soát, bổ sung quy hoạch đối với cấp ủy, các chức danh chủ chốt sau khi sáp nhập xã, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, đến toàn thể cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội củng cố tổ chức, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, xây dựng NTM, chấp hành thực hiện tốt công tác GPMB cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Người dân tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao thu nhập

Về phát triển kinh tế- xã hội đạt được nhiều kết quả, trong đó kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển tốt, tổng giá trị thu nhập năm 2020 đạt 428,509 tỷ đồng đạt 161,2%KH, tốc độ phát triển kinh tế 21%, tổng thu ngân sách đạt 13,323 tỷ đồng bằng 109,79%KH, tiếp tục duy trì phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 77,32 triệu đồng/người/năm.

Rau thủy canh, dưa lưới được trồng theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đầm Hà tại xã Quảng tân

Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu như: đã xây dựng mới 9 cổng chào; chỉnh trang, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường với chiều dài 5.860m, thành lập thêm 3 tổ thu gom rác thải sinh hoạt… Công tác giáo dục đào tạo, y tế, thông tin tuyên truyền, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với chủ đề công tác năm của tỉnh và của huyện; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, đề nghị; triển khai tốt các bước phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách quyết liệt, hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Xã tập trung thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, BTV Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Quảng Tân cần tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt quan tâm đến chất lượng đại biểu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho bầu cử. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội: Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, duy trì và phát triển sản phẩm OCOP. Tuyên truyền vận động nhân dân  cải tạo vườn tạp và triển khai thực hiện Đề án trồng cây ăn quả tập trung; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục tập trung cho hoàn thiện hồ sơ, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hình thành các điểm du lịch trải nghiệm là các mô hình sản xuất của nhân dân để đón du khách thăm quan, trải nghiệm và sử dụng sản phẩm nông nghiệp. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội. Duy trì xã không còn hộ nghèo, phấn đấu xã không còn hộ cận nghèo; tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT. Giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU, số 23-NQ/HU của Huyện ủy Đầm Hà về phát triển du lịch, về phát triển văn hóa, con người Đầm Hà. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Phát động và tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà (01/11/2001 – 01/11/2021). Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà