Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tân Hòa

Ngày 18/11, thôn Tân Hòa – xã Quảng Tân đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Tới dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; nghe đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Hòa đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường, giữ gìn truyền thống văn hóa luôn được nhân dân thực hiện tốt. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. An ninh trật tự được đảm bảo. Đến nay, thôn Tân Hòa không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Người dân trong thôn tham gia ý kiến tại ngày hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, cán bộ và nhân dân thôn Tân Hòa đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, Ban công tác Mặt trận. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nội đồng; đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới.v.v.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng ảnh Bác Hồ cho cán bộ và nhân dân thôn Tân Hòa

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Tân Hòa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao bằng công nhận thôn văn hóa cho cán bộ và nhân dân thôn Tân Hòa

Biểu dương, khen thưởng các gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020 

Nhân dịp này nhân dân thôn Tân Hòa vinh dự được đón bằng công nhận thôn văn hóa; xã Quảng Tân biểu dương, khen thưởng các gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)