Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Ngày hội đại đoàn kết thôn Tây xã Dực Yên

Ngày 15/11, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tây xã Dực Yên. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và đông đảo nhân dân trong thôn.

Thôn tây có 154 hộ, 671 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Dao có 74 hộ chiếm 54,4%, phần lớn nhân dân trong thôn đều sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Những năm qua dưới sự quan tâm chỉ đạo của huyện, của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng với chỉ bộ đảng, các tổ chức đoàn thể của thôn, nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo.

Đông đảo cán bộ, nhân dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tây

Năm 2020 nhân dân trong thôn đã gieo trồng được 106,1ha lúa, sản lượng lương thực đạt 345,4 tấn, cây ngô đạt 9,6 ha, năng suất bình quân 35 tạ/ha. Hiện nay bà con nhân dân trong thôn trồng 35 ha keo, thu hoạch năm 2020 ước đạt 80 tấn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia xây dựng thôn kiểu mẫu, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, triển khai làm 80m2 sân bê tông nhà văn hóa. Bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết tích cực tham gia đóng góp quỹ đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tham gia phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thôn có 92,5% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao bằng công nhận thôn văn hóa cho cán bộ và nhân dân thôn Tây

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng nhân dân trong thôn

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương kết quả nhân dân thôn Tây đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia phong trào “5 không 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và địa phương, duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, vă nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)