Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 6/1, Ủy ban MTTQ huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020; tổng kết công tác mặt trận Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tới dự có các đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

5 năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, hăng hái tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe cho nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm, tổng nguồn  vốn đầu tư thực hiện Chương trình Quốc gia giảm nghèo là 106,536 tỷ đồng. Với phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào không có tổ chức hỗ trợ”, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 12 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho 131 gia đình có công với cách mạng, 1 nhà đoàn kết cho người khuyết tật. Các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông khuyến ngư, giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 1 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%; khu dân cư văn hóa đạt 98,6%.

Cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và  phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối nhợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid – 19; tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt, tham mưu giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; tăng cường công tác chỉ đọa, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác MTTQ trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị – xã hội, thành viên Ủy ban MTTQ cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất; tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường giám sát đầu tư cộng đồng; tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới; bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới; chủ động xây dựng chương trình hành động của Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện; làm tốt vai trò truyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, đại diện cho nhân dân để mang tiếng nói của người dân đến với cấp ủy, chính quyền; chuẩn bị tốt và giới thiệu nhân sự cho bầu cử HĐND các cấp; nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong đồng vùng bào dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò tập hợp, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát với nhân dân và hướng về cơ sở; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với thực tế, có tinh khả thi cao với tinh thần chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Biểu quyết bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa IV, nhiêm kỳ 2019 – 2024

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện cũng đã thực hiện hiệp thương bầu bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hường – Trưởng Ban Phong trào – dân tộc và tôn giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hường – Trưởng Ban Phong trào – dân tộc và tôn giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và phong trào thi đua năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ và phong trào thi đua năm 2020

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và phong trào thi đua năm 2020; UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và phong trào thi đua năm 2020.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)