Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 18/5/2021, huyện Đầm Hà tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Hội nghị được tổ chức đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện  đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng Nhân dân. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể và từng đối tượng, qua đó đã tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; một số vấn đề gây bức xúc trong nhân dân quan tâm đã được giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, nhiều hành động, việc làm có ý nghĩa thiết thực, tiếp tục xuất hiện điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội.…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến” đối với cán bộ, đảng viên. Tập trung vào thực hiện 3 khâu đột phá, thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 5 năm 2021-2026; Việc tổ chức học tập các chủ đề về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm cần có cách làm sáng tạo hơn, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn để truyền tải tới cán bộ, đảng viên, nhân dân một cách tốt nhất và gắn với việc xây dựng hình ảnh văn hóa con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”; tập trung đổi mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021 được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy trao tặng Giấy khen của BTV Huện ủy cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021

2 em học sinh đạt giải trong cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô

Nhân dịp này, đã có 2 tập thể, 2 cá nhân được BTV Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen và 4 tập thể, 7 cá nhân được BTV Huyện ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021. Trao 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô cho 2 em học sinh trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà