Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sinh hoạt chính trị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày 11/5, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm” năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường trung tâm huyện có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đoàn thể huyện. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường trung tâm huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương khái quát về cuộc đời, gia đình, sự nghiệp, chặng đường hoạt động cách mạng, quê hương, những người thân có tầm ảnh hưởng đến Bác; những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, chính sách cán bộ, giải pháp để kiến tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Các nội dung được truyền tải sâu sắc, súc tích, sinh động, gần gũi với thực tế cuộc sống đang diễn ra trong các lĩnh vực, ngành, việc làm… Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Từ đó hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, việc học tập và làm theo Bác là nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị khẩn trưởng triển khai, tổ chức thực hiện có chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng của Đảng và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Trong đó, tiếp tục tập trung triển khai, quán triệt nghiêm túc Kết luận số 01 ngày 8/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16 ngày 5/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thảo luận, kiểm điểm sâu sắc tại chi bộ, cơ quan việc làm theo trên cơ sở Kế hoạch và cam kết đăng ký làm theo của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cơ sở tiếp tục rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức, triển khai gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động lựa chọn những khâu, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của đội ngũ cán bộ để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp, hiệu quả. Chú trọng cổ vũ, động viên, nhân rộng những việc làm tốt, các cán bộ, tập thể gương mẫu trọng học tập và làm theo Bác; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; mở rộng dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chế độ chính sách cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên tự học tập, rèn luyện theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ lãnh đạo, đặc biệt quan tâm đến yếu tố nêu gương; tập trung rèn luyện đội ngũ cán bộ bằng cách giao việc, kiểm đếm trách nhiệm và kiểm đếm kết quả; giữ vững quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu với phương pháp linh hoạt sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Trong nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo đúng người, đúng việc và phát huy hiệu quả.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)