Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ và bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, khu dân cư, đảng viên và nhân dân. Thời điểm này, công tác chuẩn bị đnag được huyện Đầm Hà tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực.

Ngày 18/2/2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện bầu trưởng thôn, bản, khu phố vào Chủ nhật, ngày 05/6/2022; tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong tháng 7/2022. Các chi bộ mới thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, hoặc còn dưới 1 năm hết nhiệm kỳ đều tiến hành Đại hội.

Để tổ chức thành công Đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện tới các chi bộ trực thuộc; tập trung chỉ đạo triển khai công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc và bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố đảm bảo tiến độ. Đảng ủy các xã, thị trấn, các Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ rà soát đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu hiện có để xác định rõ và nắm chắc những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử; chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ bổ sung, thay thế ở những nơi có thay đổi; xây dựng đề án nhân sự theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch; xây dựng báo cáo chính trị, văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng; lựa chọn, hướng dẫn chi bộ tổ chức Đại hội điểm. Đến nay, 70/70 thôn, bản, khu phố đã hoàn thành dự kiến nhân sự. Trong đó tỷ lệ người tái cử là 87,1%; người ứng cử lần đầu là 12,9%.

Lãnh đạo xã Tân Bình trao Quyết định sáp nhập thôn Đông Sơn và thôn Tân Việt thành thôn Cái Giá, Quyết định chỉ định trưởng, phó thôn lâm thời, Quyết định sáp nhập chi bộ

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 31/2/2022 của HĐND tỉnh “về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025”, huyện thực hiện sáp nhập 10 thôn, bản thành 6 thôn, bản. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện sáp nhập các chi bộ thôn; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên chi bộ; cử trưởng thôn, bản lâm thời để các thôn, bản ổn định hoạt động sau sáp nhập, phục vụ công tác bầu cử.

Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thời gian ngày bầu cử, tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố theo mô hình “Dân tin – Đảng cử” được đẩy mạnh thông qua hệ thống phát thanh, cổng thông tin thành phần huyện, website huyendamha.vn, trang DDCI …. Công tác tuyên truyền trực quan cũng đang được các xã, thị trấn, các Đảng bộ triển khai tích cực.

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các Đảng bộ tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời giải quyết tốt những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; triển khai rà soát cơ sở vật chất, nguồn kinh phí, chuẩn bị tốt các điều phục vụ công tác bầu cử và Đại hội chi bộ. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.

Phong trào Ngày Chủ nhật xanh được đẩy mạnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm đại diện cho cộng đồng dân cư, xứng đáng là chỗ dựa của người dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, tin rằng cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện diễn ra vào tháng 6 tới đây sẽ thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời