Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quảng Tân cần phát huy thế mạnh vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Tân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Quảng Tân đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện chủ đề công tác hàng năm. Cùng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ngành, doanh nghiệp, HTX và Nhân dân, các nhiệm vụ chính trị đã cơ bản đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết đại hội đề ra: công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, công tác phát triển đảng viên mới năm 2022 đạt 4,63%. Kịp thời quán triệt các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Trung ương, của tỉnh và của huyện theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp, đồng thời xây dựng các văn bản cụ thể hóa tổ chức thực hiện tại địa phương. Linh hoạt, kịp thời trong công tác phòng chống dịch covid 19, quyết liệt triển khai công tác tiêm phòng cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chỉ đạo thực hiện công bố Nghị quyết số 89/NQ – HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh  về sáp nhập thôn Thanh sơn và thôn Tân Đức thành thôn Tân Sơn. Tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch, cùng kỳ. Năm 2022 phát triển kinh tế bình quân tăng 11,37%. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 10,26%. Giá trị sản xuất TTCN, thương mại dịch vụ tăng 12,78%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 229,9% KH. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, công tác giảm nghèo vượt KH đề ra, đến nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT được thực hiện tốt. Triển khai xây dựng, hoàn thành các chỉ tiêu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hoạt động của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, tinh thần đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân tiếp tục được phát huy. Quốc phòng, an ninh, trật tự ATXH được đảm bảo.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quảng Tân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng Tân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm xã Quảng Tân cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới: rà soát việc cụ thể hóa triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo hướng rõ người, rõ việc. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn chất lượng hoạt động của chi bộ với trách nhiệm của Đảng ủy viên phụ trách. Tiếp tục quan tâm phát triển Đảng viên, quan tâm đến những chi bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa phát triển được đảng viên mới, rà soát để có giải pháp cụ thể. Tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, kiểm điểm kết quả, có giải pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Trong công tác cán bộ, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân. Đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn, theo hướng rõ mô hình. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ cơ sở. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà. Xã cần có tư duy đột phá lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên địa bàn. Mở rộng liên kết phát triển các cây trồng trở thành sản phẩm hàng hóa, nâng chất các sản phẩm OCOP của địa phương, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, chế biến các sản phẩm từ gà bản Đầm Hà. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các doanh nghiệp, HTX, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, rà soát các điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, xây dựng văn hóa con người, đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp giải quyết tốt các nội dung các kết luận, kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác quy hoạch, nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)