Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ

Ngày 27/2, huyện Đầm Hà đã tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị Ban Chấp hành để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) theo đúng Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ”. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh: Việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ.Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch căn cứ từ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và nhiệm kỳ kế tiếp. Đồng chí đề nghị, các đại biểu cần nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủyphát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe thông báo về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch và hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, các đại biểu đã thống nhất cao và tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn danh sách bổ sung quy hoạch gồm: Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 – 2026); ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031).

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự  bổ sung quy hoạch

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch để lấy ý kiến tại các hội nghị 

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)