Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vi Ngọc Bích kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Đầm Hà

Chiều ngày 6/9, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà để nghe báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2022;  Rà soát các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện Đầm Hà.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đầm Hà đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Năm 2022 huyện Đầm Hà đặt ra mục tiêu phấn đấu huyện đạt NTM nâng cao, để thực hiện mục tiêu này, huyện đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chí của chương trình. Đến nay, huyện Đầm Hà được công nhận đạt chuẩn NTM, 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Qua rà soát huyện đã đạt 7/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao, đạt 33/38 chỉ tiêu. Trong đó các nhóm tiêu chí đã đạt gồm: tiêu chí về Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện; Y tế – Văn hóa – Giáo dục; môi trường; an ninh trật tự – Hành chính công.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện

Công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò của chương trình phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh vùng đồng bào DTTS, miền núi. Bộ mặt miền núi, dân tộc, khu vực nông thôn có những khởi sắc vượt bậc, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, thiết chế văn hóa. Đã có một số mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện, dân trí được nâng lên. An sinh xã hội được đảm bảo, Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2021 đạt 64,4 đồng/người/năm; năm 2022 phấn đấu đạt 79,35 triệu đồng. Kết quả điều tra hộ nghèo 6 tháng năm 2022 từ 1,29% giảm còn 0,32%, phấn đấu đến cuối năm 2023 huyện Đầm Hà không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước được củng cố. Tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu đề xuất kiến nghị một số nội dung với Đoàn công tác của Tỉnh

Huyện đã đề xuất kiến nghị với Đoàn công tác của tỉnh một số nội dung liên quan đến việc ban hành Quyết định Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở đất sản xuất ; quan tâm phê duyệt, hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để huyện triển khai thực hiện, hoàn thành các công trình trọng yếu phục vụ đời sống, kết nối phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào, dân tộc thiểu số trên địa bàn …

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả huyện Đầm Hà đạt được trong xây dựng nông nông mới và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện Đầm Hà và đề nghị các sở, ngành, Ban Dân tộc tỉnh, Ban điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục phối hợp, rà soát, tiếp thu ý kiến từ địa phương làm cơ sở để đoàn công tác đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát tại tuyến đê biển xã Tân Bình

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại các xã: Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình và xã Quảng Tân.

                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)