Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thôn Cái Giá, xã Tân Bình

Ngày 5/9/2022, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ thôn Cái Giá, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà. Cùng dự có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy.

Thôn Cái Giá có tổng diện tích tự nhiên là 1000 ha, dân số có 162 hộ với 546 nhân khẩu, có 6 dân tộc anh em cùng chung sống; thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Đông Sơn và Tân Việt. Chi bộ thôn Cái Giá hiện có 16 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thôn đã thông tin những nội dung về các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 của chi bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022. Trong tháng 8, Chi bộ thôn đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ của địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác phòng chống dịch bệnh; tập trung tuyên truyền nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản; vận động nhân dân thực hiện tốt xây dựng NTM, vệ sinh môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Cái Giá

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Cái Giá, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà chi bộ, nhân dân thôn Cái Giá đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Cái Giá, xã Tân Bình cần tập trung đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương, nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm OCOP, đặc biệt sản phẩm từ thế mạnh về kinh tế biển của xã; quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục học sinh, trẻ em; cần giới thiệu, tạo việc làm cho lực lượng đang trong độ tuổi lao động tại thôn, đặc biệt lực lượng thanh niên; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới; tập trung phát triển các lợi thế về nông nghiệp của thôn.

Quốc Nghị