Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị hướng dẫn hoạt động các Câu lạc bộ văn hóa, thể thao

Ngày 6/9/2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với UBND huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoạt động các Câu lạc bộ văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện Chủ nhiệm các CLB văn hóa, thể thao và cán bộ văn hóa của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đầm Hà đã được nghe đại diện Sở VH&TT tỉnh hướng dẫn thành lập các CLB xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, sinh hoạt của các CLB văn hóa, thể thao; hướng dẫn kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại thiết chế văn hóa thể thao cấp xã và thôn, khu phố; phương pháp xây dựng đội văn nghệ và biên tập nội dung, dàn dựng chương trình văn nghệ; phương pháp tổ chức một cuộc thi như liên hoan, hội thi, hội diễn; xây dựng KH tổ chức chương trình biểu diễn viên nghệ, KH phát triển TDTT, KH tổ chức thi đấu thể thao cấp xã; phổ biến các văn bản, thông tư, hướng dẫn mới của Chính phủ, của Bộ VH-TT&DL về tổ chức, hoạt động của CLB  văn hóa, TDTT cơ sở…

Đại diện Sở VHTT tỉnh truyền đạt một số nội dung

Thông qua hội nghị, nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động VHTT tại nhà văn hóa – khu thể thao thôn, khu phố và trung tâm VHTT cấp xã; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, giúp cho cán bộ văn hóa, chủ nhiệm các CLB VHTT ở các xã, thị trấn, thôn, khu phố biết cách tổ chức các hoạt động sinh hoạt  CLB tại Trung tâm VHTT cấp xã, nhà văn hóa thôn, khu phố.

Quốc Nghị