Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn, khu phố

Chiều ngày 15/11/2020, đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà và thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự vận động, tập hợp của Ban Công tác Mặt trận, cán bộ, đảng viên, nhân dân phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà và thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” do MTTQ phát động đã đi vào cuộc sống.. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, cán bộ và nhân dân phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà và thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhờ đó, diện mạo của khu phố Chu Văn An và thôn Nhâm Cao ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu tại Ngày hội

Chung vui với nhân dân phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà và thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, nhân dân của các thôn và khu phố đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đó, đồng chí mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt quy ước, hương ước tại khu dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh, đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống; duy trì, tổ chức tốt phong trào ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn dân cư.

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình

Nhân dân thôn Nhâm Cao biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà