Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban Cụm thi đua Ban Tuyên giáo các Huyện ủy năm 2020

Ngày 16/11/2020, tại huyện Đầm Hà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua Ban Tuyên giáo các huyện ủy năm 2020. Đồng chí Phạm Hồng Cẩm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện Đầm Hà, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo tỉnh và Ban Tuyên giáo cụm các huyện ủy trong tỉnh.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy trong tỉnh cùng với các cơ quan, đơn vị, các ban tuyên giáo cơ sở làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng bộ huyện và Đảng bộ các địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong cụm đã bám sát định hướng, kế hoạch, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất; đặc biệt tuyên truyền phòng, chống COVID-19. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần đưa chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà thông tin tới các đại biểu những kết quả nổi bật của huyện trong năm 2020

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà đã thông tin tới các đại biểu những kết quả nổi bật của huyện trong năm 2020 và khẳng định, đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo. Ban tuyên giáo các huyện đã cùng nhau thảo luận, làm rõ thêm những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và giải pháp trong thực hiện công tác tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Hồng Cẩm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Cẩm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác tuyên giáo cụm các huyện đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị trong năm 2021, Ban Tuyên giáo các huyện cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ và chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 gắn với NQ Đại hội Đảng bộ cấp huyện; tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, NQ của Đảng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; tham mưu sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, NQ thuộc lĩnh vực Tuyên giáo. Hoàn thành việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền, giảng dạy lịch sử đại phương trong các trường học trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục chủ động theo dõi, tổng hợp báo cáo, phản ánh đầy đủ tình hình báo chí, dư luận xã hội; triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025 và năm 2021 với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà