Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Ngày 16/11, huyện Đầm Hà đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo UBMTTQ huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại 90 năm truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong những năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp huyện Đầm Hà đã thực hiện tốt vai trò, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, Chính quyền ở địa phương.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ, thủ trưởng cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện đọc diễn văn kỷ niệm

Mặt trận Tổ Quốc các cấp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa.v.v. tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định, tốc độ tăng bình quân đạt 14,17%; quy mô kinh tế được mở rộng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.600 USD. Đến nay, toàn huyện đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới;  3/3 xã, 19/19 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,22%. Các hoạt động văn hóa  – thông tin, thể thao được phát triển mở rộng. Chất lượng công tác giáo dục, y tế được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phản biện xã hội được tăng cường. Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, mô hình thí điểm cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện; khối vận cấp xã; nhất thể hóa chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ cấp xã được triển khai có hiệu quả đã góp phần tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ; phối hợp thống nhất hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn kết các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng MTTQ các cấp trong huyện

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới MTTQ các cấp trong huyện cần tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dưng khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội. Mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường kỷ cương, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ 6 nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)