Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phổ biến, quán triệt các văn bản mới trong lĩnh vực PCCC &CNCH

Ngày 9/4, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) và bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục do UBND cấp xã quản lý về PCCC trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt một số điểm mới của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; hướng dẫn về thực hiện trách nhiệm PCCC & CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; thảo luận, giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác PCCC&CNCH. Theo đó, Nghị định 136 thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Một số điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác PCCC, như: Phù hợp với mô hình tổ chức mới của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sau tinh gọn bộ máy của lực lượng Công an nhân dân; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an và các bộ, ban, ngành… để xây dựng nội dung, thời lượng, quy định về việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo; quy định đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy kèm theo biểu mẫu nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Ngoài ra, còn một số nội dung mới khác: bổ sung một số loại hình cơ sở vào danh mục các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, như: nhà trọ; cửa hàng ăn uống; cơ sở dịch vụ xoa bóp, thẩm mỹ… và đặc biệt đã hướng đến loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Quy định cụ thể về trách nhiệm trong công tác PCCC của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh; các trường hợp bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, Nghị định đã quy định trách nhiệm của một số cơ quan về quy hoạch, xây dựng; trong đó, quy định rõ các văn bản trả lời kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC, xác nhận các yêu cầu về PCCC là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với công trình. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục về PCCC: Một số TTHC được phân cấp giải quyết về Công an cấp huyện như: Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH; phê duyệt phương án chữa cháy. Quy định lộ trình trang bị hệ thống cảnh báo cháy, nổ, tai nạn, sự cố nhanh tại các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu, chủ động nghiên cứu, quán triệt để triển khai thực hiện hiệu quả; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác PCCC. Công an huyện – cơ quan thường trực PCCC tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho UBND và công an các xã, thị trấn. Trên cơ sở tài liệu, hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC; xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, quản lý các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý về PCCC theo quy định; thành lập, kiện toàn đội dân phòng tại thôn, bản, khu phố; trang bị phương tiện PCCC theo quy định; tăng cường phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về PCCC; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Đầm Hà và UBND các xã, thị trấn đã ký kết bàn giao danh sách thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý về PCCC 

Tại hội nghị Công an huyện Đầm Hà và UBND các xã, thị trấn đã ký kết  bàn giao danh sách thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý về PCCC.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)