Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện triển khai nhiệm vụ quý II/2021

Chiều 9/4, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.

Quý I/2021, bám sát sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh và cấp ủy, chính quyền huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đề ra, đạt được những kết qua tích cực: Doanh số cho vay đạt 14.458 triệu đồng với 299 lượt hộ vay vốn, chủ yếu cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay nhà ở xã hội… Doanh số thu nợ đạt 10.947 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 239.916 triệu đồng/13 chương trình tín dụng với 3.946 hộ vay, tăng 3.441 triệu đồng so đầu năm. Duy trì và thực hiện có hiệu quả 109 tổ TK&VV, chất lượng tín dụng từng bước được duy trì, nợ quá hạn giảm cả số tương đối và tuyệt đối. Giao dịch lưu động tại xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quá trình vay vốn, trả nợ, trả lãi và gửi tiền tiết kiệm. Tổng dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức chính trị – xã hội đến 31/03/2021 là 238.940 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,6%/tổng dư nợ, tăng 3.565 triệu đồng so với đầu năm 2021. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên, công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các giải pháp để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong quý I/2021, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, và cấp ủy chính quyền, địa phương liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn. Triển khai hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với nguồn vốn tín dụng ủy thác. Tuyên truyền vận động thu hồi nợ quá hạn, hướng dẫn quy trình hoạt động, công tác chi tiêu của các tổ tiết kiệm vốn vay, đảm bảo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)