Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện

Ngày 9/4/2021, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng đi có lãnh đạo cơ quan Kiểm tra – Thanh tra, Văn phòng Huyện ủy.

Thực biện chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ công việc theo quy định của Luật Bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật, sát tình hình thực tế của địa phương; kết quả triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt. Đến thời điểm này, các xã, thị trấn đã thành lập 9 Ban chỉ đạo, 9 Ủy ban bầu cử, 74 đơn vị bầu cử, 74 Ban bầu cử, 77 tổ bầu cử; hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và đã niêm yết danh sách cử tri tại các điểm, khu vực bỏ phiếu ở các thôn, bản, khu phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Dực Yên

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện đề nghị các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung rà soát lại danh sách cử tri để điều chỉnh lại những nội dung chưa chính xác và bổ sung thêm những thông tin còn thiếu, thông tin để người dân biết việc niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hóa để người dân biết theo dõi, rà soát, góp ý; tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để nâng cao nhận thức của cử tri về cuộc bầu cử, đảm bảo thực hiện các bước chặt chẽ, đúng luật, nhằm tạo điều kiện cho cử tri được phát huy quyền đóng góp ý kiến, lựa chọn đại biểu; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan như treo cờ, phướn thả, băng dôn, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền cổ động… về bầu cử; các xã, thị trấn tập trung chỉnh trang, dọn vệ sinh tại các nhà văn hóa, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo trang trọng, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà