Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Ngày 8/4, Ủy ban bầu cử huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND; đại diện Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ huyện; thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các tiểu ban bầu cử huyện; công chức chuyên môn Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện; Trưởng ban, thư ký các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; Trưởng ban, thư ký ban bầu cử,  chủ tịch, thư ký UBBC đại biểu HĐND các xã, thị trấn; tổ trưởng, thư ký các tổ bầu cử.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Đầm Hà đã triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử chặt chẽ, chủ động, đảm tiến độ. Bước tiếp theo của cuộc bầu cử là giai đoạn rất quan trọng, có tính chất quyết định đến kết quả cuộc bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự cần nêu cao trách nhiệm và nghiêm túc tiếp thu các nội dung của hội nghị tập huấn; tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, hướng dẫn quy trình công tác bầu cử;  các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử các địa phương bám sát địa bàn, nắm bắt tốt các vấn đề ở cơ sở để kịp thời khắc phục những khó khăn, xử lý những vấn đề phát sinh, tạo niềm tin cho nhân dân tham gia cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Trần Thị Duyên Hoa – Phó Chánh Thanh tra sở Nội vụ truyền đạt các nội dung tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật bầu cử; Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc hội hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông tư 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn 10/HD-UBBC ngày 17/2/2021 hướng dẫn một số công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; bố trí điểm bỏ phiếu; hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo; thảo luận, giải đáp một số vấn đề liên quan đến nghiệp vụ khi triển khai công tác bầu cử.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến nghiệp vụ công tác bầu cử

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị những nghiệp vụ cơ bản, giúp các đại biểu nắm rõ các quy trình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)