Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2022

Ngày 24/5/2022, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022 để triển khai một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã báo cáo kết quả đạt được ở những nội dung: Đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022. Báo cáo đánh giá kết quả sản xuât vụ Đông Xuân 2021- 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2022. Triển khai kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn huyện Đầm Hà trong năm 2022…

Đại biểu báo cáo kết quả đạt được

Tại cuộc họp, các đại biểu báo cáo kết quả thực hiện gieo trồng vụ xuân: Tổng diện tích gieo trồng 2.728,2 ha = 78,24% diện tích đất canh tác; trong đó: Cây lúa 1.306,2 ha, cây rau màu 1.422 ha. Trong sản xuất vụ Đông Xuân không có diện tích cây trồng nào bị thiệt hại, thất thu. Các chỉ tiêu cơ bản như diện tích gieo trồng, năng suất sản lượng cây trồng (lúa, khoang lang, rau xanh) vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên một số chỉ tiêu (ngô, đậu tương, lạc) chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, cây thực phẩm và chế biến một số sản phẩm hàng hóa (OCOP) trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của Tỉnh trên địa bàn huyện. Hình thành các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng- Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 5 tháng qua. Đề nghị các cơ quan, ban ngành chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thu ngân sách nhà nước cho năm 2023. Phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản, tiếp tục triển khai kế hoạch cho năm sau. Tuyên truyền, vận động người dân nộp thuế đúng quy định , các khoản thu thuế phí được đẩy mạnh, khai thác. Chuẩn bị tốt cho hội thi duyên dáng Đầm Hà lần thứ 2 và chương trình tiêm vaccine mũi 4. Đặc biệtt quan tâm đến công tác bầu cử trưởng thôn diễn ra vào tháng 6. Quản lí chặt chẽ vấn đề an ninh xã hội, bảo vệ môi trường.

                                                                  Thu Hiền ( Trung tâm TT-VH)