Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 25/5/2022, BTV Huyện ủy đã họp để đánh giá và nghe, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong chương trình công tác tháng 5. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã nghe báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/HU ngày 3/4/2017 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện. Theo đó, trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09 với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tình hình trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ đã được cải thiện đáng kể, hạn chế căn bản nguy cơ gây tai nạn gia thông, ùn tắc giao thông; tình trạng đổ rác thải bừa bãi, vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường từng bước được khắc phục. Công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường được cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội quan tâm chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp từ huyện đến cơ sở. Quá trình triển khai đã tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, hành động và coi đây là nhiệm vụ chính trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã giúp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc lập lại trật tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện Đầm Hà. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác rà soát, phân loại đối tượng vi phạm để có các giải pháp cụ thể tuyên truyền vận động tháo dỡ đạt hiệu quả. Công tác tổ chức lập lại trật tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị được có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác nêu gương và động viên kịp thời các hộ dân trong việc đi đầu, nghiêm chỉnh chấp hành đượccác xã, thị trấn thực hiện tốt, đã tạo động lực cho các hộ còn lại noi theo.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, kết luận các nội dung họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của địa phương về trật tự đô thị; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định. Nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả cho công tác quản lý trật tự đô thị như phong trào Ngày chủ nhật xanh, mô hình cổng trường văn minh… Tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đảm bảo đồng bộ, thống nhất; trong đó, tập trung rà soát lại những khu vực sau khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại không gian để thực hiện quản lý tốt hơn; bố trí hợp lý các khu vực bán hàng, đỗ xe, sử dụng hiệu quả hạ tầng… Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường. Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 09 và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả tốt trong quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện.

BTV Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến và các báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện NQ số 22-NQ/HU ngày 24/4/2019 của BCH Đảng bộ huyện “Về phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, sơ kết 3 năm thực hiện NQ 23-NQ/HU ngày 24/4/2019 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hóa con người Đầm Hà “Đoàn kết – sáng tạo – tự tin – thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; nghe, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH