Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 23/5, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo, nội dung chuẩn bị cuộc kiểm tra theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch số 152-KH/TU; Báo cáo và công tác chuẩn bị phục vụ cuộc kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kiểm tra một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 2 năm 2020 và 2021.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận các nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Cơ quan Ủy ban kiểm tra – thanh tra, Văn phòng Huyện ủy tham mưu hoàn thiện các báo cáo, nội dung liên quan. Trong đó, rà soát, đánh giá đặc điểm tình hình, đánh giá tổng thể trong 11 năm từ 1/1/2011 đến 31/12/2021 và những nội dung liên quan trong thời gian kiểm tra; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; đánh giá làm rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại và kiến nghị, đề xuất những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với nội dung phục vụ cuộc kiểm tra của BCH Đảng bộ tỉnh, rà soát kỹ các nội dung, hoàn thiện các báo cáo, bổ sung tài liệu minh chứng.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện; Công tác chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp giữa năm HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)