Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

P/v Kỳ vọng, niềm tin của người dân hướng về Đại hội

* Đồng chí Lương Văn Cầu – Phố Lê Hồng Phong, Thị trấn Đầm Hà, Đảng viên 52 năm tuổi Đảng: “Tin tưởng vào kỳ Đại hội thành công, đổi mới”. Nhìn lại những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tôi cũng như nhiều cán bộ, đảng viên trong trong huyện cảm thấy rất phấn khởi, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, năm 2020 vừa qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, nước ta đã đạt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi tin tưởng Đại hội sẽ phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm; sáng suốt bầu ra những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ tầm vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới; đồng thời bàn bạc, thảo luận thật kỹ, đề ra những quyết sách đúng đắn để phát triển Đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương – Giáo viên trường Tiểu học Quảng Tân

* Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương – Giáo viên trường Tiểu học Quảng Tân: “Quan tâm, tạo bước đột phá về giáo dục”. Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đề ra được những mục tiêu, giải pháp đúng đắn để phát triển Đất nước. Đặc biệt là các giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên.

Thanh Nga – TT TT&VH