Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

BCĐ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp triển khai nhiệm vụ

Ngày 22/1, BCĐ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 – 2026 huyện Đầm Hà (sau đây viết tắt là BCĐ bầu cử huyện) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ bầu cử huyện; Kế hoạch bầu cử Đại biểu HĐND huyện, Đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 -2026. Trên cơ sở đó, các địa biểu cũng đã tập trung thảo luận, bổ sung, thống nhất việc phân công  trách nhiệm cho các thành viên BCĐ bầu cử huyện; mốc thời gian thực hiện, quy trình các bước công tác bầu cử theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện cần tiếp tục phối hợp với các thành viên, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, bổ sung, xây dựng dự thảo Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ bầu cử huyện; tham mưu ban hành quyết định bổ sung thành viên BCĐ bầu cử; thành lập các tổ bầu cử theo hướng dẫn; rà soát, hoàn thiện kế hoạch bầu cử Đại biểu HĐND huyện, Đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên cơ sở bám sát chỉ đạo, kế hoạch của Tỉnh; tham mưu, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử của huyện trước ngày 29/1. Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện thông tin thường xuyên, kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để kịp thời xem xét, giải quyết. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi, phấn khởi chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)