Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội đồng nhân dân huyện khóa IV tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 22/1, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV đã tổ chức kỳ họp thứ 18 để đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và quyết nghị một số nội dung quan trọng. Tới dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí nguyên  Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, LLVT, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Đầm Hà đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân. Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND huyện được thực hiện theo đúng Luật và quy chế hoạt động của HĐND. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 17 kỳ họp. Cách thức tổ chức kỳ họp được đổi mới theo hướng thiết thực, khoa học, tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, cân nhắc trước khi quyết nghị. Công tác điều hành của chủ tọa ngày càng linh hoạt, phù hợp với diễn biến của các kỳ họp, tạo không khí dân chủ và phát huy được trí tuệ của các đại biểu. Nhiều vấn đề được đưa ra chất vấn và báo cáo, giải trình công khai, thỏa đáng. Việc ban hành các nghị quyết chất lượng ngày càng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 131 Nghị quyết. Trong đó có 37 Nghị quyết về công tác cán bộ, còn lại là Nghị quyết chuyên đề quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, Nghị quyết về ngân sách, đầu tư công và các Nghị quyết khác thuộc thẩm quyền.v.v. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện luôn đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Qua đó, phát huy tiềm lực, thế mạnh của địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh. Chất lượng hoạt động giám sát được nâng lên. Trong 5 năm, HĐND huyện đã thực hiện 22 cuộc giám sát chuyên đề, đột xuất; 25 cuộc khảo sát. Ban Pháp chế thực hiện 5 cuộc giám sát, Ban Kinh tế – xã hội thực hiện 4 cuộc giám sát. Nội dung các cuộc giám sát đều bám sát mục tiêu, định hướng, Nghị quyết của cấp ủy và HĐND huyện, đảm bảo thiết thực, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh, dư luận quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện ngày càng thiết thực, hướng tới cử tri ở cơ sở, các cụm, khu dân cư. Đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri đạt tỷ lệ cao; thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng đa dạng. Công tác tiếp dân luôn được HĐND huyện quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương. Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện đã tiếp nhận và chuyển UBND huyện giải quyết 10 đơn các loại. Trong đó có 8 đơn kiến nghị, phản ánh, 2 đơn khiếu nại. Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND huyện được chú trọng bằng nhiều hình thức phóng phú. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND huyện với các cơ quan, đơn vị được tăng cường. Tổ chức bộ máy HĐND huyện được củng cố kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; đảm bảo cơ cấu, thành phần, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại Kỳ họp, các Đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND dân nhiệm kỳ 2016 – 2021; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả HĐND huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, HĐND huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các Ban HĐND chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và tổ chức các kỳ họp đảm bảo liên tục đổi mới, theo đúng quy định; tham mưu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng trong nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; nâng cao chất lượng đại biểu các cơ quan dân cử, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đế cơ sở tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp, điều hành, thống nhất giữa HĐND với UBND huyện; thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát, lựa chọn những vấn đề nổi cộm được cử tri và dư luận xã hội quan tâm; chú trọng đôn đốc, kiểm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kết luận sau giám sát; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Đại biểu HĐND huyện trong việc lắng nghe ý kiến cử tri, truyền tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cử tri và nhân dân trong huyện; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND; làm tốt công tác giám sát, tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền, pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc Điều chuyển tiền thuê đất của Dự án siêu thị Aloha Mall từ ngân sách của UBND Thị trấn Đầm Hà về nguồn ngân sách huyện.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nhân dịp này, huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thanh Nga  – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)