Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường từ các thôn, bản đến các khu phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được trang hoàng cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ….để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 – 2/2/2021.

Những ngày này, khắp các tuyến đường của huyện được trang trí cờ, băng-rôn, pano, áp phích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được treo.

Những tấm Pano tuyên truyền cỡ lớn được đặt trên phố Lê Lương.

Không khí chào mừng Đại hội XIII của Đảng diễn ra sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị, các thôn, bản, khu phố ở các xã, thị trấn .

Các cụm cờ hồng tại ngã 3 Bưu điện và trên Quốc lộ 18a

Một số hình ảnh

Băng rôn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên đường Lê Lương.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII.

Cụm pano cỡ lớn tại khu vực ngã 5 thị trấn

 

                                           Quốc Nghị – Đức Huệ (TTVH)