Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Nông dân huyện Đầm Hà tích cực thu hoạch lúa xuân

Thời điểm này, trên các cánh đồng lúa đã chín rộ, đang được bà con nông dân huyện Đầm Hà khẩn trương thu hoạch. Vụ xuân năm nay sản lượng lúa của huyện ước đạt 39 tạ/ha.

Vụ Xuân năm 2019, toàn huyện gieo trồng 1.158,5 ha lúa chủ yếu là các giống lúa Khang dân, Hương thơm, Việt Hưng và một số giống lúa lai.  Đây là những giống lúa cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn, đội ngũ cán bộ khuyến nông, thường xuyên thăm đồng nắm tình hình nên một số ít diện tích bị sâu bệnh hại, bà con nông dân đã kịp thời phòng trừ dịch bệnh, cơ bản diện tích lúa vụ xuân của các hộ dân đều phát triển tốt. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa của các xã trên địa bàn huyện đã chín rộ, bà con nông dân đang tích cực xuống đồng thu hoạch được khoảng trên 90%, năng suất ước đạt 4.518 tấn.

Cùng với việc chỉ đạo bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa xuân, huyện Đầm Hà cũng chỉ đạo các địa phương đôn đốc, hướng dẫn bà con chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, thủy lợi… để phục vụ cho sản xuất vụ mùa sắp tới.

                                             CTV.Minh Hải